Afmelden

Het badmintonseizoen is van 1 augustus tot 31 juli. Als u zich wilt afmelden bij de verenging dient u dat tenminste vóór 31 juli te doen. Indien u dit niet doet blijft u lid en bent u dus ook contributie verschuldigd.

Afmeldingen kunnen per email t.karsten@quicknet.nl, info@bcupsilon.nl of via het contact formulier op deze site.

U kunt zich ook schriftelijk afmelden. Stuur uw afmelding dan naar:

Ton Karsten
Dorpsstraat 42A
1688 CG Nibbixwoud

BC Upsilon wordt gesponsord door: